Homola Karel

akademický malíř, profesor Reálného gymnázia v Litovli

Homola Karel – akademický malíř, profesor Reálného gymnázia v Litovli

(nar. 3. října 1897 v Českém Bohdíkově; zemřel v Olomouci 26. července 1972) byl maturantem olomoucké České reálky v roce 1917. Po vysokoškolských studiích pedagogicky působil (s výjimkou válečných let) v letech 1929-1957 na RG v Litovli. Od roku 1965 žil ve Štěpánově. Byl spoluzakladatelem a členem redakční rady Štěpánovských novin, které patří k nekvalitnějším obecním tiskovinám na Hané (jejich 1. číslo vyšlo v roce 1967), přičemž byl autorem výtvarné koncepce novin.