Hřivna Vít

profesor a ředitel Slovanského gymnázia

Hřivna Vít – profesor a ředitel Slovanského gymnázia

(nar. 10. června 1867 v Příkazích; zemřel tamtéž 23. listopadu 1936) Jméno Hřivna bylo generacemi studentů Slovanského gymnázia z let 1892 - 1925 vyslovováno s velkou úctou. Humanista, žák a osobní přítel prof. T. G. Masaryka Vít Hřivna, vlastenecky smýšlející profesor latiny a řečtiny, byl v letech 1920 - 1925 váženým ředitelem Slovanského gymnázia. Tento mimořádně skromný, pracovitý a vnitřní bolestí zamlklý muž požíval velké úcty nejen na veřejnosti a v profesorském sboru, ale zejména v kruzích legionářů. I když sám legionářem nebyl, zúčastňoval se všech jejich akcí. Měl totiž syna Božetěcha - legionáře proslulého svým nebývalým hrdinstvím v bojích na sibiřské magistrále od Uralu po Vladivostok.

Pan ředitel Vít Hřivna absolvoval Slovanské gymnázium v roce 1885 (chodil společně do třídy s pozdějším arcibiskupem Leopoldem Prečanem). Po studiích Filosofické fakulty UK v Praze učil na Slovanském gymnáziu v letech 1892 - 1897 latině a řečtině. V letech 1898 - 1908 působil na gymnáziu ve Valašském Meziříčí (při volbách do vídeňského parlamentu v roce 1907 se výrazně zasloužil o vítězství prof. Tomáše Masaryka ve volebním obvodu Valašsko). V roce 1908 se vrátil na Slovanské gymnázium Olomouc, na němž byl ve dvacátých letech ředitelem.

Život a dílo pana ředitele Hřivny a jeho syna Božetěcha, jednoho z velitelů čsl. legií na sibiřské magistrále, jsou dokladem vlastenectví a oddanosti demokratickým ideálům (podrobněji v almanachu Primum necessarium…).