Hudec Vladimír, PhDr., CSc. - hudební vědec, dirigent, univ. profesor, rektor JAMU

hudební vědec, dirigent, univ. profesor, rektor JAMU

Hudec Vladimír, PhDr., CSc. - hudební vědec, dirigent, univ. profesor, rektor JAMU

(nar. 10. 12. 1929 v Olomouci; zemřel v Brně 12. září 2003) po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1947 studoval hudební vědu a francouzštinu na FF UP. Absolvoval v roce 1951 a v roce 1953 získal doktorát obhajobou disertační práce „Česká hudba a tvorba Antonína Dvořáka“. Od roku 1955 působil na PdF UP, v roce 1989 přešel na brněnskou JAMU. Hojně publikoval v denním i v odborném tisku. Byl dirigentem studentského vysokoškolského pěveckého sboru UP.