Jiříček Milan - speciální pedagog, logoped a divadelní ochotník

speciální pedagog, logoped a divadelní ochotník

Jiříček Milan - speciální pedagog, logoped a divadelní ochotník

(nar. 21. října 1931 v Olomouci; zemřel tamtéž 8. ledna 1996) po studiích na Slovanském gymnáziu absolvoval olomoucké pedagogické gymnázium (tzv. „Fučíkova škola“ v Olomouci na Hradě) a následně společenské vědy a speciální pedagogiku na FF UP. Učil na ZŠ v Pasece, v Lipině, na Zvláštní škole ve Slavoníně, na ZŠ pro dyslektické děti na Sv. Kopečku a v letech 1972 - 1991 tamtéž na ZŠ pro děti s vadami sluchu. V závěru své aktivní pedagogické dráhy byl inspektorem pro zvláštní školy v okresech Vyškov, Přerov, Šumperk, Prostějov a Olomouc (se sídlem na detašovaném pracovišti MŠMT v Olomouci). Má za sebou bohatou odbornou publikační činnost. V mládí nadšeně hrával divadlo v Jednotě divadelních ochotníků.