Kaláb Jan

klavírista a skladatel, hudební pedagog a autor scénické hudby

Kaláb Jan - klavírista a skladatel, hudební pedagog a autor scénické hudby

(nar. 3. února 1908 v Olomouci; zemřel v Praze 1. července 1979) absolvoval olomouckou českou reálku v roce 1926. V klavírní hře byl žákem prof. Rudolfa Golda. Posléze studoval na pražské konzervatoři a v roce 1929 na konzervatoři v Berlíně. Následně žil v Holandsku, v Belgii a v Anglii, od roku 1939 pak trvale v Praze. Věnoval se zejména operetní hudbě. Jeho opereta „Let do stratosféry“ byla s velkým ohlasem uvedena v roce 1932 i v Olomouci.