Kauerová Vlasta, Mgr.

historička

Kauerová Vlasta, Mgr. – historička

(nar. v Olomouci 10. května 1964) patří k nejmladší generaci úspěšných absolventů Slovanského gymnázia, které absolvovala v roce 1983. V letech 1983 – 1988 vystudovala odbornou historii na FF UP. Působí jako vedoucí útvaru SHP v Památkovém ústavu Olomouc. Zabývá se dějinami olomouckého regionu s přihlédnutím k stavebnímu vývoji středověkých měst, zpracovává paměti obcí v regionu a dějiny města Litovle (např. Paměti obce Hněvotína /1998/, Olomoucké veduty /1998/, Památky staré Litovle /spol. s M. Koudelou/, podílela se na zpracování 33 olomouckých nej… /1997/), publikuje v ročenkách archivu, ve sborníku střední Morava, ve Výročních zprávách Památkového ústavu, aj.