Komárek Miroslav, PhDr., DrSc.

lingvista, bohemista

Komárek Miroslav, PhDr., DrSc., univ. prof. - lingvista, bohemista

(nar. 20. dubna 1924 v Lazníkách u Přerova)

Profesor Komárek absolvoval Slovanské gymnázium ve válečném roce 1943, poté byl totálně nasazen. Vysokoškolská studia zahájil v poválečných letech na FF UK a dokončil je v roce 1949 na FF UP v Olomouci. Jeho profesní kariéra je spjata s Univerzitou Palackého, na níž se zabýval jazykovědnou bohemistikou, fonologií, morfologií, slavistikou a obecnou lingvistikou. Je autorem cca 160 studií a odborných statí. V letech 1987 – 1988 přednášel na univerzitách v Rakousku, ve Švédsku a v Dánsku. Ačkoli byl navržen ke jmenování profesorem již v roce 1969, byl jím v důsledku nepřízně tehdejší moci pro své zásadové postoje jmenován až v roce 1990.