Koudela Miroslav, PhDr.

historik, archivář

Koudela Miroslav, PhDr. - historik, archivář

(nar. v Olomouci 7. června 1964) studoval na Slovanském gymnáziu v letech 1978 - 1982. Následně studoval na FFUP historii a v roce 1988 obhájil doktorát (PhDr.) Od roku 1986 dosud působí jako odborný archivář SOA v Olomouci. Předmětem jeho zájmu je regionální historie Olomoucka. Veřejnosti je znám svou rozsáhlou publikační činností (např. Paměti obce Vilémova, Paměti obce Horní Loděnice, Paměti obce Choliny, Švédové v Olomouci, Šternberk slovem a obrazem aj.)