Kovařík Jan

matematik, organizátor českého spolkového života v Olomouci

Kovařík Jan - matematik, organizátor českého spolkového života v Olomouci

(nar. 11. září 1829 ve Vršci u Jičína; zemřel v Olomouci 9. března 1905) po studiu gymnázia v Jičíně studoval filosofii v Praze. Pedagogickou dráhu zahájil na gymnáziu v Plzni a v letech 1869 - 1891 učil matematiku a fyziku na Slovanském gymnáziu Olomouc. V období 1871 - 1887 byl členem zkušební komise pro učitele obecných a měšťanských škol. Aktivně se podílel na českém spolkovém životě v Olomouci, spoluzakládal Matici školskou a VSMO.