Král Milan, RNDr.

matematik a docent fyziky

Král Milan, RNDr. – matematik a docent fyziky

(nar. 21. května 1923 ve Skrbeni; zemřel rovněž ve Skrbeni 18. května 1995) studoval v letech 1934 – 1942 olomouckou Českou reálku. Maturoval s vyznamenáním, se zvláštním pochvalným uznáním z fyziky. Vzhledem k uzavření vysokých škol pokračoval ve studiu v dvouletém nástavbovém kurzu při Vyšší průmyslové škole strojní v Brně. Po válce vystudoval na Masarykově univerzitě obory matematiku a fyziku. Již během studia byl asistentem ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky VUT v Brně, se specializací na matematickou analýzu. V roce 1949 obhájil doktorát přírodních věd. V letech 1948 – 1966 působil v Meoptě Přerov, kde od roku 1953 vedl úsek fyzikální optiky. V roce 1958 mu byl svěřen první provozně nasazený počítač v ČSR, který byl instalován v Meoptě Přerov. V 60. letech se aktivně podílel na vybudování výpočetního střediska OKD Ostrava. Jako hlavní řešitel všech výzkumných úkolů výpočetní laboratoře Meopty byl opakovaně vysílán na studijní stáže do SRN. V roce 1964 obhájil vědeckou hodnost kandidáta fyzikálně-matematických věd. Od roku 1966 vedl výpočetní středisko Přírodovědecké fakulty UP (později změněno na Laboratoř výpočetní techniky). Od roku 1940 byl aktivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků. Pracoval rovněž v Čs. vědeckotechnické společnosti, jejíž okresní přerovské pobočce několik let předsedal.