Kratina Ferdinand, PhDr. - docent MU, filolog, filosof a psycholog

docent MU, filolog, filosof a psycholog

Kratina Ferdinand, PhDr. - docent MU, filolog, filosof a psycholog

(nar. 7. 5. 1885 v Brně - Obřanech; zemřel tamtéž 14. prosince 1944) po gymnazijních studiích v Brně studoval v letech 1903 - 1908 na Univerzitě Karlově francouzštinu, němčinu, filosofii a psychologii, absolvoval i studijní pobyty na univerzitách v Mnichově a v Paříži. S výjimkou válečných let působil od roku 1908 na kroměřížském gymnáziu, v letech 1921 - 1934 byl profesorem francouzštiny a němčiny na Slovanském gymnáziu. Patřil k oněm výjimečným středoškolským učitelům, kteří se neustále vzdělávali. Výsledky svých vědeckých bádání publikoval časopisecky i knižně, stážoval na prvořadých psychologických pracovištích v zahraničí. Po habilitaci z psychologie v roce 1933 pokračoval ve své vědecké a pedagogické dráze na Masarykově univerzitě v Brně. Byl rovněž spoluautorem dosud nepřekonané a stále užitečné Pedagogické encyklopedie.