Krbec Miloslav, PhDr., CSc.

docent, literární historik, editor díla J. Dobrovského

Krbec Miloslav, PhDr., CSc. - docent, literární historik, editor díla J. Dobrovského

(nar. 3. července 1924 v Olomouci; zemřel tamtéž 12. prosince 2003) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1943. Zbývající válečná léta prožil v totálním nasazení. Od roku 1945 studoval na FF UK v Praze bohemistiku a rusistiku. Na UK zůstal i po promoci v roce 1949. Do Olomouce se vrátil až v roce 1964. Až do svého penzionování v roce 1989 působil na Katedře českého jazyka PdF UP, kde přednášel fonetiku a fonologii. Jeho celoživotní láskou a hlavním objektem jeho zájmu bylo dílo Josefa Dobrovského.