Kühndel Jan, PhDr.

pedagog, archivář, muzejník

Kühndel Jan, PhDr. - pedagog, archivář, muzejník

(nar. 29. září 1889 v Lošticích; zemřel v Prostějově 4. února 1970) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1908. Po studiích na Učitelském ústavu v Příboře učil v Prostějově. Po promoci na Masarykově univerzitě v Brně se v roce 1930 stal správcem a posléze ředitelem Městského archívu a muzea v Prostějově, kde působil do roku 1950. Byl odborníkem na hospodářské dějiny a vývoj výtvarného umění na Moravě. Je autorem řady cenných monografií, např. o vývoji cechů, obchodu a pivovarnictví na Moravě a ve Slezsku; o význačných stavbách města Prostějova. Byl velkým propagátorem mánesovské a wolkrovské tradice v Prostějově. Napsal biografii významného filozofa a prostějovského rodáka Edmunda Husserla. Ve svém rodišti byl nápomocen vybudování Loštického muzea.