Martinčík Richard - typograf, bibliofil, sběratel lidových pověstí

typograf, bibliofil, sběratel lidových pověstí

Martinčík Richard - typograf, bibliofil, sběratel lidových pověstí

(nar. 7. 5. 1875 v Seničce; zemřel v Přerově 21.12. 1959) studoval Slovanské gymnázium, avšak materiální problémy rodiny ho donutily přejít do tiskárny Kramář a Procházka, kde byl korektorem. Hojně psal do novin a časopisů. Byl autorem odborných tiskařských publikací. Sbíral lidové pověsti, jimiž přispěl do sbírky uspořádané Josefem Koudelákem „Pověsti z kraje básníka F. S. Procházky, sv. 1.“ Jeho literární pozůstalost je přístupná k badatelskému zpracování ve Vlastivědném muzeu Olomouc.