Navrátil Viktor

hudební pedagog, ředitel Palackého Gymnázia ve Val. Meziříčí

Navrátil Viktor - hudební pedagog, ředitel Palackého Gymnázia ve Val. Meziříčí

(nar. 24. února 1852 v Chropyni; zemřel ve Valašském Meziříčí 5. listopadu 1927)

Po gymnazijních studiích v Kroměříži se věnoval studiu hudební vědy na KFU Praha. Na Slovanském gymnáziu působil v letech 1874 - 1884 a 1887 - 1906 (v mezidobí na G Val. Meziříčí). Během téměř třiceti let působení v Olomouci se zasloužil o rozvoj sborového zpěvu, pořádal studentské akademie. Zasloužil se o založení Pěveckého sdružení Žerotín (řídil i jeho první koncert 27. března 1884) a v letech 1884 - 1889 byl jeho sbormistrem. Založil i Ženský pěvecký sbor Žerotína. V roce 1906 přijal místo ředitele na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, které zastával až do svého penzionování v roce 1913. - Je rovněž autorem metodických materiálů pro výuku sborového zpěvu.