Nekula Josef, MUDr. - lékař, radiolog, vysokoškolský učitel

lékař, radiolog, vysokoškolský učitel

Nekula Josef, MUDr. - lékař, radiolog, vysokoškolský učitel

(nar. 19. listopadu 1939 v Olomouci) pochází z lékařského prostředí (oba rodiče byli významnými olomouckými lékaři; otec porodník a gynekolog, matka internistka) s českou vlasteneckou tradicí (dědeček Vít Hřivna byl osobním přítelem prezidenta T. G. Masaryka; VH byl ve 20. letech ředitelem Slovanského gymnázia, jeho syn Božetěch byl důstojníkem čs. legií, padl v bojích proti bolševikům na Sibiřské magistrále u Vladivostoku). Josef Nekula po maturitě na naší škole v roce 1956 studoval LF UP. Od roku 1972 působil na Ústavu pro výzkum vyšší nervové činnosti a posléze ve Fakultní nemocnici Olomouc jako radiolog. V roce 1990 se stal přednostou Kliniky radiologie LF UP. Ve své oboru hojně publikoval a radiologii přednášel i studentům medicíny UP.