Pelikán Vladimír,DrSc.

univ. profesor, významný lékař - internista

Pelikán Vladimír,DrSc. – univ. profesor, významný lékař - internista

(nar. 3 dubna 1916 v Olomouci; zemřel tamtéž 15. března 1980) pocházel z rodiny olomouckého akademického sochaře Julia Pelikána. Po absolutoriu olomoucké České reálky (1934) se věnoval studiu medicíny. Od roku 1946 působil na katedře vnitřního lékařství LF UP. V letech 1953 - 1958 byl proděkanem LF UP a v letech 1960 - 1962 dokonce jejím děkanem. Vybudoval olomouckou III. interní kliniku a byl jejím prvním přednostou (v r. 1965 první olomoucké dialyzační pracoviště!). Ve své vědecké práci se specializoval na choroby zažívacího traktu. Velký úspěch zaznamenal v roce 1968, kdy byl spoluorganizátorem Evropského gasteroenterologického kongresu v Praze. V době tzv. „normalizace“ byl (jako bratr významného představitele Pražského jara, ústředního ředitele Čs. televize Jiřího Pelikána, rovněž našeho absolventa) persekvován, zbaven vedení katedry, kterou založil a v roce 1975 byl předčasně penzionován. Až do svého onemocnění v roce 1978 pracoval jako lékař v LDN Paseka. Společensky byl velmi oblíben. Přátelé mu přezdívali „Kosťa“. Do okruhu jeho zájmů patřilo lyžování, tenis, horolezectví, vodní turistika, hudba, literatura a umění. Jazykové vybavení z naší školy mu umožnilo pracovní působení v zahraničí v Anglii, ve Francii, v Alžíru a v Severní Koreji.