Podivínský Stanislav

středoškolský profesor, významný filolog

Podivínský Stanislav - středoškolský profesor, významný filolog

(nar. 8. května 1877 v obci Biskupství; zemřel v Olomouci 16. dubna 1947) Slovanské gymnázium Olomouc absolvoval v roce 1897. Oblíbil si učitelské povolání. Po studiích na Filosofické fakultě UKF v Praze učil českému jazyku, latině a řečtině zpočátku v Zábřehu na Moravě, posléze v Uherském Hradišti a v letech 1913-1931 na Slovanském gymnáziu Olomouc, kde v letech 1925-1926 byl správcem ústavu. Souběžně vyučoval latinu i na České reálce v Olomouci. V roce 1931 byl jmenován ředitelem státního čsl. reálného gymnázia (dnes Gymnázia Jakuba Škody) v Přerově, které řídil až do svého penzionování v roce 1938. I ve svém penzijním věku redigoval výroční zprávy této školy.