Polívka František

věhlasný botanik a pedagog Slovanského gymnázia, zakládající ředitel olomoucké České reálky

Polívka František - věhlasný botanik a pedagog Slovanského gymnázia, zakládající ředitel olomoucké České reálky

(nar. 1. srpna 1860 v Bříze u Hradce Králové; zemřel v Olomouci 2. července 1923)

Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové a vysokoškolských studiích na Univerzitě Karlově v Praze, působil v letech 1866 – 1902 na Slovanském gymnáziu Olomouc jako profesor přírodopisu, matematiky a fyziky. Od roku 1902 do své smrti byl v Olomouci zakládajícím prvním ředitelem nově zřízené České reálky. Současně byl až do roku 1913 školním inspektorem pro české školy na Olomoucku.

Profesoru Polívkovi učarovala tajemná říše rostlin Jako stříbrná nit se jeho životem prolíná snaha popularizovat vědecké poznatky. Již za studií v Praze vydal v roce 1883 Etymologický slovník latinského názvosloví přírodopisného. V roce 1885 vydal příručku Pod mikroskopem a ve výroční zprávě Slovanského gymnázia za rok 1890/91 publikoval příspěvek Cizopasné rostliny jevnosnubné. V následujících letech plodně spolupracoval s malířem Adolfem Kašparem (bývalý žák Slovanského gymnázia) a s vydavatelem Romualdem Promberberem. I při tehdejších skromných polygrafických možnostech vznikly velmi hodnotné, celostátně užívané učebnice Rostlinopis (1896) a Živočichopis (1897), které vyšly do roku 1947 v 16 reedicích. Vrcholem Polívkova tvůrčího úsilí je unikátní čtyřdílná Názorná květena zemí koruny české (1899 – 1903), dílo dodnes uznávané i v zahraničí, které obsahuje přes 300 původních vyobrazení. V roce 1912 vydal Klíč k úplné květeně zemí koruny české a Atlas k rostlinopisnému klíči. Mimořádně hodnotné jsou i jeho Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí (1908).

Kromě pedagogické a publikační činnosti byl znám jako vzorný vlastenec s velikou zásluhou o zřízení české reálky v Olomouci. Společně se svojí manželkou založil nadaci pro podporu nemajetných studentů.

Z úcty k této významné olomoucké osobnosti byla po jeho smrti pojmenována v Olomouci ulice a po válce nesla olomoucká reálka jméno Polívkovo státní reálně gymnázium. U příležitosti 10. výročí jeho úmrtí byl ve Smetanových sadech odhalen pomník: socha pána s kytičkou a skromným jménem František Polívka (dílo akademického sochaře Julia Pelikána).

(Pozn: V tradici tvorby učebnic pokračují i někteří profesoři současného pedagogického sboru Slovanského gymnázia. Např. RNDr. Jan Jelínek je hlavním autorem celostátně užívané učebnice Biologie pro gymnázia).