Richter Antonín Felix

biochemik, vysokoškolský učitel

Richter Antonín Felix - biochemik, vysokoškolský učitel

(nar. 3. července 1895 v Dolanech u Olomouce; zemřel v Praze 8. září 1979) po maturitě na SGO v roce 1916 vystudoval v Praze biochemii. V poválečných letech působil na LF UP v Olomouci, kde zakládal katedru Lékařské biochemie. Po odchodu do Prahy byl přednostou II. Ústavu pro lékařskou chemii UK. Zabýval se výzkumem biologických pigmentů a klinickou biochemií. Dosáhl akademické hodnosti vysokoškolského profesora. Je autorem nnebo spoluautorem více než 100 knih, učebnic a původních vědeckých prací.