Rypka Josef

legionář, poštovní úředník

Rypka Josef - legionář, poštovní úředník

(nar. 12. srpna 1872 v Ústí nad Labem; zemřel v Olomouci 28. července 1945) pocházel z železničářské rodiny. Obecnou školu navštěvoval v Provodově a gymnazijní studia zahájil v Litomyšli. Koncem primy přestoupil na Slovanské gymnázium, na němž maturoval s vyznamenáním v roce 1891. Stal se poštovním úředníkem v Olomouci, a od roku 1908 působil na nádražním poštovním úřadu v Přerově. Události první světové války ho přivedly do řad Čs. legií. Od listopadu 1918 řídil poštovní úřad Olomouc 1. V roce 1921 byl jmenován ředitelem a v tomto postavení byl v roce 1931 penzionován. Josef Rypka byl horoucím vlastence, aktivně působil v českých spolcích, např. v Matici školské, v Národní jednotě, v Nezávislé jednotě legionářské, ale i v Klubu přátel umění, v Botanické zahradě a od roku 1921 ve Vlastenecké společnosti muzejní (od roku 1939 byl jejím čestným členem). Věnoval se zejména hospodaření společnosti.