Schenk Antonín, JUDr.

osobní tajemník presidenta T.G. Masaryka

Schenk Antonín, JUDr. - osobní tajemník presidenta T.G. Masaryka

(nar. 23. prosince 1896 na Sv. Kopečku u Olomouce; zemřel v Praze 20. května 1970) maturoval na Slovanském gymnáziu ve válečném roce 1916. Po právnických studiích vykonával funkci odborného rady kancléře prezidenta republiky a v roce 1928 jej pan prezident T.G.Masaryk jmenoval svým osobním tajemníkem. Podílel se tak na všech prezidentových rozhodnutích. Tuto funkci vykonával až do smrti TGM v roce 1937.