Šimánková Jitka, roz. Gruberová

knihovnice, překladatelka a učitelka cizích jazyků

Šimánková Jitka, roz. Gruberová - knihovnice, překladatelka a učitelka cizích jazyků

(nar. nar. 24. července 1917 v Olomouci; zemřela tamtéž v roce 2011) je absolventkou České reálky Olomouc v roce 1934. Pracovala jako knihovnice. Byla vedoucí půjčovny pro dospělé v Krajské a později Okresní knihovně Olomouc. Učila rovněž němčinu a francouzštinu. Z obou jazyků také překládala.