Škamrada Antonín - významný architekt

významný architekt

Škamrada Antonín - významný architekt

Bystrovanský rodák Antonín Škamrada (nar. 4. prosince 1928) studoval olomouckou Českou reálku, na níž maturoval v roce 1948 ve třídě prof. Štěpánky Gregorové. Po studiích architektury působil v letech 1952 – 1956 jako asistent na katedře urbanismu Fakulty architektury VUT v Brně, dalších 11 let ve Stavoprojektu Olomouc a v letech 1967 - 1971 v Útvaru hlavního architekta města Olomouce. Od roku 1991 byl vedoucím ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Olomouci. Souběžně se v letech 1982 - 1987 věnoval pedagogické činnosti na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Jeho rukopis nese bezpočet projektů, které se po své realizaci staly neodmyslitelnou součástí našeho života. Projektoval např. mj. regeneraci historického jádra města Olomouce, Šumperka, Hranic, Nového Jičína, rekonstrukci Edelmannova paláce (Olomouc, Horní nám. 5), knihkupectví Velehrad, úpravy interiérů olomouckého Arcibiskupského paláce, rekonstrukci Stojanova na Velehradě, vnější plášť katedrály sv. Václava v Olomouci a rekonstrukci zámků ve Velkých Losinách, Tovačově, Mor. Třebové a aktuálně i olomoucké Konzervatoře evangelické akademie adal.

Z nově realizovaných staveb projektoval v Olomouci budovu Teplotechny, Vysokoškolské koleje na Envelopě, Krajský pedagogický ústav a řadu rodinných domů. Jeho autorskou pečeť nese interiér zámku ve Velké Bystřici, hlavní nádraží ČD Olomouc a Vrchní soud v Olomouci…

Ing. arch Antonín Škamrada se zúčastnil 23 architektonicko-urbanistických soutěží (včetně mezinárodních), v nichž získal 5 prvních cen, 3 druhé ceny a 2 kolektivní odměny (centrum bulharské metropole Varny). Pan ing. arch. Škamrada je jako architekt i jako olomoucký občan nejvíce hrdý na svůj podíl při rekonstrukci Klášterního Hradiska Olomouc, v němž projektoval generální opravu fasádního pláště (jehož rozvinutá délka je 1250 m!!!) s několika sty okny nejrůznějších velikostí a tvarů, s mřížemi a hektary omítek, se čtyřmi nárožními věžemi a velkou střední věží, která byla po požáru od roku 1856 bez vrcholu (podle starých rytin projektoval repliku původní barokní helmy). Projekt zahrnoval i výměnu krytiny na celé střeše, opláštění věží měděným plechem a úpravu všech čtyř nádvoří.

Profesní kariéra pana architekta Antonína Škamrady vyvrcholila projektem rekonstrukce tohoto olomouckého architektonického skvostu, který byl v roce 1995 vyhlášen národní kulturní památkou. Tato stavba získala v Olomouci „Cenu desetiletí“. K životnímu jubileu přejeme panu architektovi Antonínu Škamradovi, který maturoval na naší škole v roce 1948, do dalších let pevné zdraví a tvůrčí pohodu!