Skokánková Milada

knihovnice, autorka memoárů

Skokánková Milada - knihovnice, autorka memoárů

(nar. 5. března 1911 v Olomouci; zemřela tamtéž 30. března 1995) pocházela z rodiny středoškolského profesora Josefa Bílého (1883 - 1953). Patří k prvním maturantkám olomouckého Dívčího reformního reálného gymnázia. Od listopadu 1954 pracovala téměř 20 let v Krajské knihovně Olomouc v oddělení katalogizace knih, později jako vedoucí oddělení a počátkem šedesátých let jako zástupkyně ředitele. Je autorkou vzpomínek na svého manžela, válečného hrdinu škpt. Jana Skokánka (1900 - 1944).