Skopalík Jan, JUDr. - právník a odborný publicista

právník a odborný publicista

Skopalík Jan, JUDr. - právník a odborný publicista

(nar. 30. prosince 1921 ve Vsisku) maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1941. Po válce vystudoval na UK v Praze práva a usadil se ve Velkém Týnci. V důsledku perzekuce tehdejšího režimu musel svou praxi podnikového právníka v Obchodních sladovnách Olomouc přerušit a svůj „kádrový profil“ si v letech 1951 - 1953 „vylepšovat“ jako dělník olomoucké teplárny. Ke své profesi se pak vrátil v podniku JUTA a posléze v Solných mlýnech v Holici. V roce 1961 byl zvolen do rady MNV a o dva roky později se stal předsedou Kulturního a společenského střediska ve Velkém Týnci, které bylo pod jeho vedením brzy nejlepší v okrese. V letech 1963 - 1968 byl ředitelem Komunálních služeb ve Velkém Týnci. Zasloužil se o záchranu chátrajícího objektu místního zámku. Své ovoce přinášela i Skopalíkova koncepce rozvoje obce… S nástupem „normalizace“ byl dr. Skopalík zbaven všech funkcí v obci. Vrátil se do Olomouce a až do svého odchodu do důchodu působil jako právník Dopravních staveb Olomouc. Publikoval články v odborných časopisech a v regionálním tisku.