Smékal Mojmír, JUDr. - právník, saxofonista, hudebník, skladatel a hudební redaktor ČR

právník, saxofonista, hudebník, skladatel a hudební redaktor ČR

Smékal Mojmír, JUDr. - právník, saxofonista, hudebník, skladatel a hudební redaktor ČR

(nar. 20. května 1920 v Olomouci; zemřel v Praze 21. září 1995) který již za studií na Slovanském gymnáziu založil se svými spolužáky na přelomu let 1937-1938 první olomoucký swingový orchestr, který hrával zejména na studentských akcích pod názvem „Cholera - Boys“. Pravidelně vystupovali i na akcích v Prostějově. (Obtížně dostupný notový materiál tehdejších hitů jim obstarávala Mojmírova sestra, která byla svého času slavnou filmovou herečkou, působící pod uměleckým jménem Florence Marly - hrála m.j. ve filmu Krakatit princeznu). Mojmír maturoval v roce 1939 a po právnických studiích se stal redaktorem hudebního vysílání Československého rozhlasu.