Špaček Richard - teolog, spisovatel, vysokoškolský učitel

teolog, spisovatel, vysokoškolský učitel

Špaček Richard - teolog, spisovatel, vysokoškolský učitel

(nar. 23. listopadu 1864 v Laškově; zemřel v Olomouci 23. září 1925) Po maturitě na Slovanském gymnáziu v roce 1883 studoval bohosloví (vysvěcen v roce 1887). Působil v Potštátě a v Olomouci (správce farnosti u sv. Michala). Od roku 1891 byl řk katechetou německé reálky a v letech 1898 – 1903 byl profesorem řk náboženství na Slovanském gymnáziu. Poté přešel na CMBF, kde přednášel věrouku (v letech 1911 – 1912 byl jejím děkanem). Byl rovněž autorem odborných teologických textů.