Šromota František, JUDr. – advokát, zemský poslanec, starosta Hranic n. Mor.

advokát, zemský poslanec, starosta Hranic n. Mor.

Šromota František, JUDr. – advokát, zemský poslanec, starosta Hranic n. Mor.

(nar. 28. listopadu 1853 v Penčicích na Přerovsku; zemřel v Hranicích/Mor. 26. října 1912) V roce 1873 maturoval na SGO. V r. 1903 zvolen prvním českým starostou města Hranice. Redaktor a zakladatel časopisů Hranicko-lipnické noviny, Hlasy z Pobečví. Od r. 1906 moravský zemský poslanec.