Šula Bohumil, RNDr. – botanik, muzeolog, skaut, spisovatel

botanik, muzeolog, skaut, spisovatel

Šula Bohumil, RNDr. – botanik, muzeolog, skaut, spisovatel

(nar. 3. ledna 1920 ve Stavenicích u Úsova; zemřel v Olomouci 2. listopadu 2001) po maturitně na Slovanském gymnáziu (1940) studoval přírodní vědy na univerzitě v Brně, kde promoval v roce 1947. Po absolutoriu základní vojenské služby nastoupil na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UP, odkud v roce 1951 přešel do olomouckého Vlastivědného muzea („Studijní a lidovýchovný ústav kraje Olomouckého“), jehož součástí byla tehdy i olomoucká hvězdárna, vznikající zoologická zahrada, Ústav léčivých rostlin ve Velkých Losinách, Arboretum v Bílé Lhotě a pět jeskynních systémů.

Dr. Šula se zasloužil o odborné uspořádání muzejních sbírek a o modernizaci muzea. Sám se věnoval botanickému výzkumu vápnomilné květeny v Mladči a externě přednášel na PřF UP. Byl rovněž spoluzakladatelem Vlastivědné společnosti muzejní. Celonárodní věhlas mu ale přineslo spoluautorství a účinkování v mimořádně oblíbeném pořadu ostravského televizního studia „Lovy beze zbraní“ (režisér Fr. Mudra).

Pan Dr. Bohumil Šula byl vynikajícím znalcem přírody Severní Moravy. Od dětství byl aktivním skautem a skautským aktivitám se naplno věnoval po roce 1989. Byl instruktorem Lesní školy v Drozdovské pile a ve Smrčině nad Sobotínkem. Jeho školeními prošly stovky skautských vůdců.

Odborné i popularizační články dr. Šuly jsou četné i ve vlastivědném a denním tisku (Zprávy VSMO, sborník Středisko, časopis Slezského muzea v Opavě, prostějovská Štafeta, Kdy-Kde-Co? v Olomouci…). Milovníkům přírody a skautům odkázal 4 svazky svých „Pohádek lesní moudrosti“.

V duchu skautské tradice vedl pečlivě dokumentaci života své třídy ze Slovanského gymnázia i všech pomaturitních setkání spolužáků.