Tylich Jaroslav - výtvarný pedagog, umělecký fotograf

výtvarný pedagog, umělecký fotograf

Tylich Jaroslav - výtvarný pedagog, umělecký fotograf

(nar. 24. února 1927 v Olomouci; zemřel tamtéž 14. října 2001) studoval na Slovanském gymnáziu ve válečných letech, aby se sem vrátil jako mimořádně oblíbený profesor v závěru své aktivní pedagogické dráhy. Po maturitě v roce 1946 studoval výtvarnou výchovu na UP. Od roku 1952 učil na základních školách, v letech 1954 - 1961 na gymnáziu Jana Opletala v Litovli (je autorem pamětní desky MUC. Janu Opletalovi na budově GJOL) a většinu své pedagogické praxe věnoval Střední pedagogické škole v Přerově. V důchodovém věku byl několik let oblíbeným učitelem výtvarné výchovy žáků prim - kvart Slovanského gymnázia, kde žáky nadchl pro keramiku a mnohé zasvětil do tajů černobílé fotografie.