Vaněk Ferdinand

středoškolský profesor, školní inspektor, sbormistr

Vaněk Ferdinand - středoškolský profesor, školní inspektor, sbormistr

(nar. 28. listopadu 1879 v Olomouci; zemřel v Přerově 2. dubna 1915) prožil své mládí v Olomouci. Na Slovanském gymnáziu maturoval v roce 1898 Po studiích na FF UK v Praze se vrátil na Slovanské gymnázium jako pedagog. V roce 1905 přesídlil do Přerova, kde byl od roku 1914 okresním školním inspektore. V letech 1907 – 1914 byl sbormistrem přerovských pěveckých sborů Přerub a Vlasta. Rovněž založil a řídil první přerovský amatérský symfonický orchestr.