Waic František – hudební pedagog, dirigent, pěvec

hudební pedagog, dirigent, pěvec

Waic František – hudební pedagog, dirigent, pěvec

(nar. 21. ledna 1866 v Ouběnicích u Benešova; zemřel v Olomouci 3. listopadu 1939) vystudoval Reálné gymnázium v Táboře a v letech 1882 – 1885 pražský Učitelský ústav. Pedagogický křest absolvoval pětiletou praxí na obecných školách na Benešovsku. V letech 1900 – 1905 byl profesorem Gymnázia v Zábřehu na Moravě a následně trvale v Olomouci na Učitelském ústavu na Hospodyňské škole a v letech 1927 – 1935 na Slovanském gymnáziu. S jeho jménem je spjata éra mimořádně úspěšného pěveckého sboru naší školy. Sám v letech 1910 – 1931 aktivně zpíval v Pěveckém sdružení moravských učitelů. Hojně publikoval v denním tisku. Byl i autorem oblíbených učebnic a zpěvníků.