Žáček Jan, JUDr.

právník a politik

rodák z Čertoryjí, 1848-1926

byl advokátem, poslancem rakouského říšského sněmu, místopředsedou jeho dolní sněmovny, členem Panské sněmovny – z česky mluvících osob tam byl už je Emil Škoda a myslím Hlávka. Nakonec byl c. k. ministrem několika rakouských vlád, když se s Ottou hrabětem Sérényim domluvili, že Sérenyi vezme funkci moravského zemského hejtmana a předsedajícího zemského sněmu. Je považován za nejvýznamnějšího českého politika předválečného období (tedy před první světovou válkou) a vynikal rovněž v mimořádné schopnosti pomáhat potřebným, třebas jeho ministerský byt ve Vídni byl v kteroukoliv denní i noční dobu přístupný těm, kteří se potřebovali najíst nebo schovat před zimou. Taky díky své manželce, která byla dcerou jiného významného olomouckého advokáta a měla sociální péči takříkajíc v krvi.