Chemie

Charakteristika předmětu:

NG

Chemie se na gymnáziu vyučuje od 2. ročníku osmiletého studia. Výuka chemie vede k poznávání látek, základních chemických pojmů a zákonitostí přírodních procesů formou pozorování, experimentování, měření a analyzování výsledků. Vede žáky k uvědomění si závislosti člověka na přírodních zdrojích a vlivu lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví.

VG

Chemie na vyšším gymnáziu navazuje na předchozí vzdělávání žáků, dále je rozvíjí a rozšiřuje, uvádí do nových souvislostí. Žáci získávají představu o molekulové stavbě látek a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích a jejich vlivu na životní prostředí.

ČFS

Chemie se na ČFS gymnázia vyučuje od 1. ročníku šestiletého studia. Výuka chemie vede k poznávání látek, základních chemických pojmů a zákonitostí přírodních procesů formou pozorování, experimentování, měření a analyzování výsledků. Dává žákům potřebný základ pro pochopení a využívání těchto zákonitostí pro jejich předvídání či ovlivňování. Od  3. ročníku se chemie učí ve francouzštině podle francouzských programů s využitím francouzských učebnic a pomůcek.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní ve francouzském jazyce.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny (z toho 1 hodina dělená)

 • 2. ročník – 2 hodiny + laboratorní cvičení (2 vyučovací hodiny 1 x za 2 týdny, polovina třídy)

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny

Osmileté studium

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny

 • 4. ročník – 2 hodiny + 2 hodiny laboratorního cvičení (jednou za 2 týdny polovina třídy)

 • 5. ročník – 2 hodiny (z toho 1 hodina dělená)

 • 6. ročník – 2 hodiny + 2 hodiny laboratorního cvičení (jednou za 2 týdny polovina třídy)

 • 7. ročník – 2 hodiny

 • 8. ročník – 2 hodiny

ČFS

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

 • 3. ročník – 2 hodiny týdně a 1 hodina týdně laboratorní cvičení

 • 4. ročník - 2 hodiny týdně a 1 hodina týdně laboratorní cvičení

 • 5. ročník - 2 hodiny týdně a 1 hodina týdně laboratorní cvičení

 • 6. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Volitelné a nepovinné předměty

Seminář z chemie dvouletý (3., 4. ročník)

Seminář z chemie jednoletý (4. ročník)

Seminář biochemický

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Chemická olympiáda, kategorie D, C, B

Chemické soutěže v rámci projektu Labyrint, soutěže Ksicht

Středoškolská odborná činnost.

V rámci spolupráce s Univerzitou Palackého je možno zapojit studenty také do projektu Badatel či dalších aktivit spojených s projekty vysoké školy

Školní projekty

 

Seznam používané literatury:

Nižší ročníky víceletého gymnázia:

 • Úvod do obecné a anorganické chemie, Mach Josef, Plucková Irena, Šibor Jiří

 • Úvod do obecné a organické chemie, Mach Josef, Plucková Irena, Šibor Jiří

 • Úvod do obecné a anorganické chemie – pracovní listy, Mach Josef, Plucková Irena, Šibor Jiří

Vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium:

 • Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1., 2., 3. díl, Honza Jaroslav, Mareček Aleš

 • Chemie obecná a anorganická, Šrámek Vratislav

 • Organická chemie, Pečová Danuše

 

Českofrancouzská sekce

 • 3. ročník - Physique-Chimie, Edice NATHAN, collection Tomasino

 • 4. ročník - Chimie, Edice NATHAN, collection Tomasino

 • 5. a 6. ročník- Chimie Term, Edice NATHAN, collection Tomasino

 

Seznam vyučujících:

 • RNDr.  Jakubcová Jana, předsedkyně PK

 • Mgr. Dokoupilová Diana

 • Mgr. Dvořáčková Pavla

 • Mgr. Kohutová Martina, t. RD

 • Mgr. Fojtíková Jana 

 • Mgr. Hanáková Monika

 • Mgr. Navrátil Marek

 • Mgr. Pavlíček Marek, Ph.D.

 • Mgr. Slaničanová Hana, t. RD

 • Mgr. Vývoda Miroslav

 

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

https://eluc.kr-olomoucky.cz/  elektronická učebnice chemie

http://www.e-chembook.eu/cs/

http://chemie.gfxs.cz/

http://www.webchemie.cz/

http://www.tabulka.cz/

 

Úspěchy:

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA  ve školním roce 2020/2021

 Úspěchy v Krajském kole

Kategorie D 

 • Úspěšní řešitelé: Homolová Hana 4. A8, ZonováVeronika 4. A8 

 

Kategorie C 

 • místo: Bartáková Veronika, 5. A8 (vyučující Marek Pavlíček)
 • Úspěšní řešitelé: Vodička Igor, 1. A, ŽitňanskáHana, 1. C 

 

Kategorie B 

 • místo: GlückováLenka, 3. A (vyučující Marek Navrátil)
 • Úspěšný řešitel: Bravencová Denisa, 7. A8

 

2018/2019

Rychlá Veronika, KK CHO, 2. místo, kat.C

Jakeš Hynek, KK CHO, 3. místo, kat.C

Rektořík Tomáš, KK CHO, 5. místo, kat.D

Celostátní přehlídka SOČ - Kategorie chemie

Michaela Ondráková s prací Porovnání demetylačního účinku Decitabinu a Vidazy na buňky myelomu, 6. místo 

 

2017/2018

Krieg David, KK CHO, 5. místo, kat. B

 

2016/2017

Ondráková Michaela KK CHO, 2. místo kat.C

Svoboda Radek KK CHO, 1. místo kat.D