Hudební výchova

Stránky předmětu Hudební výchova

Výuka hudební výchovy je vyučovacím předmětem kulturně estetického a eticko- společenského charakteru. Ve svém činnostním přístupu rozvíjí, kultivuje a prohlubuje to, co si žák osvojil v předchozím hudebně výchovném procesu. Soustava pěveckých, poslechových, instrumentálních, hudebně pohybových a hudebně teoretických činností vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a produkci hudby.

 

Hodinová dotace

Čtyřleté studium – povinně volitelný předmět

 • 1. ročník – 2 hodiny

 • 2. ročník – 2 hodiny

Osmileté studium

 • 1. ročník – 1 hodina

 • 2. ročník – 1 hodina

 • 3. ročník – 1 hodina

 • 4. ročník – 1 hodina

 • 5. ročník – 2 hodiny – povinně volitelný předmět

 • 6. ročník – 2 hodiny – povinně volitelný předmět

Šestileté studium

 • 1. ročník – 2 hodiny / 14 dní

 • 2. ročník – 2 hodiny / 14 dní

 • 3. ročník – 2 hodiny – povinně volitelný předmět

 • 4. ročník – 2 hodiny – povinně volitelný předmět

 

Aktivity nebo akce pořádané pravidelně, aktivity pro nadanou mládež

Pěvecký sbor SGO – 2 hodiny /týden

 

Seznam používané literatury:

Vyšší gymnázium

 • Charalambidis, Císař, Hurník: Hudební výchova pro gymnázia, 1. díl. SPN, Praha 2003.

 • Černušák, Gracián: Dějiny evropské hudby. Panton, 1972.

 • Bártová, Jindřiška a kol.: Dějiny hudby. České Budějovice, 1995.

 • Navrátil, Miloš: Dějiny hudby. Votobia Praha 2003.

 • Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Praha 2003.

 • Zenkl, Luděk: ABC hudební nauky. Supraphon, Praha 1976.

 • Zenkl, Luděk: ABC hudebních forem. Supraphon, Praha 1984.

 • Já, písnička I, II, III, IV Music Cheb

Nižší gymnázium

 • Hudební výchova pro 6., 7., 8., 9. ročník, Mihule, Mašláň, Mouryc, Fortuna

 • Já, písnička II., III., Music Cheb

ČFS

 • Mihule, Mašláň, Mouryc, Hudební výchova pro 8., 9. ročník, Fortuna

 • Já, písnička I., II., III., IV. Music Cheb

 • Charalambidis, Císař, Hurník, Hudební výchova pro gymnázia, 1. díl. SPN, Praha 2003.

 • Černušák, Gracián, Přehledné dějiny hudby I.-II. Brno 1946.

 • Navrátil, Miloš, Dějiny hudby. Votobia Praha 2003.

 • Zenkl, Luděk, ABC hudební nauky. Supraphon, Praha 1976.

 • Zenkl, Luděk, ABC hudebních forem. Supraphon, Praha 1984.

 

Seznam vyučujících:

 • Mgr. Zuzana Blahunková

 • Mgr. Lucie Bednářová

 • Jan Gottwald

 • Mgr. Renata Jirková

 • Mgr. Ivana Táborská

 

Odkazy na materiály a důležité stránky předmětu:

 

Úspěchy:

Vánoční koncert v Kapucínském kostele 2015

Vánoční koncert v Husitském kostele 2016

Benefiční koncert duchovní hudby v bazilice Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku

Spolupráce na Vánočním oratoriu a Pašijích Jarmily Bekové, pedagožky SGO, v letech 2017-2018. Spoluúčinkoval Sbor SGO a Jan Gottwald jako dirigent.

Slavnostní koncert duchovní hudby ke 150. výročí založení Slovanského gymnázia

Program:

- Emil Viklický – Znělka Slovanského gymnázia ke 125. výročí založení školy

(z r. 1991)

- Karel František Pitsch – Fuga in C na téma „Gott erhalte“ (z r. 1831), vzpomínka na císaře Františka Josefa I., který povolil zřízení školy v r. 1866 a navštívil 1. maturitní zkoušky v r. 1872

- Josef Nešvera – Moravě, píseň na slova Jana Havelky

- Miroslav V. Jiroušek – Matičko kopecká

- César Franck – Chorál a moll pro varhany

- Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine, op. 11

- Jan Gottwald – Varhanní improvizace „Gaudeamus igitur“

- Tomáš Hanzlík – Laudate Pueri

- Jarmila Beková – Pašije, Tvá služebnice

Jarmila Beková – Vánoční oratorium, Tři králové

- Alexandre Guilmant – Final z I. sonáty d-moll, op. 42

Účinkující:

Pěvecký sbor Slovanského gymnázia

Jarmila Beková (mezzosoprán)

Marek Říhák (baryton)

Jiřina Navrátilová (varhany)

Jan Gottwald (sbormistr, varhany)