Exkurze do Evropského parlamentu

Exkurze do Evropského parlamentu

Česká stopa v Evropě se opět prohloubila. Studenti 3. AF a 5. AF česko-francouzské sekce byli přijati poslankyní Evropského parlamentu, Michaelou Šojdrovou, která jim přiblížila fungování této významné instituce a zodpověděla všetečné dotazy. Měli také možnost setkat se s jedním z absolventů sekce, Milanem Žondrou, jenž v parlamentu pracuje. Je důležité vidět i možnosti uplatnění našich absolventů. Děkujeme za milý a přínosný čas!

Fotogalerie