Odpadové výzvy

Odpadové výzvy

Ve spolupráci s ekologickým střediskem Sluňákov žáci Slovanského gymnázia Olomouc přijali výzvu a pokusili se o snížení množství odpadů, které vyprodukují.

Zapojili se žáci 1. A8, 1. B8, 2. A8, 2. B8 a předešli vzniku 275,5 kg odpadu.

Žáci olomouckých škol společně předešli vzniku 1894 kg odpadu.

Třída 1. B8 se umístila na třetím místě v celkovém pořadí Odpadových výzev a získala:
Denní program na Sluňákově dle vlastního výběru.