Informace pro uchazeče

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky ZŠ

V letošním školním roce bude Slovanské gymnázium opět pořádat přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro žáky základních škol. Tento kurz je určen zejména uchazečům o studium na naší škole neboť je jeho cílem nejen usnadnit přijetí na střední školu, ale svým přesahem usnadnit úspěšným uchazečům následné studium na Slovanském gymnáziu. Kurz bude zahájen v prosinci. Proběhne 6 dvouhodinových lekcí z matematiky a 6 dvouhodinových lekcí z českého jazyka. Kurz bude zakončen přijímací zkouškou nanečisto v sobotu 6. dubna 2024. Lekce budou probíhat vždy ve středu od 14:30 do 16:00 hodin. Cena kurzu včetně přijímací zkoušky nanečisto bude 2 000 Kč.

Přihlášení do kurzu bude možné pouze v rámci Dne otevřených dveří 25. listopadu 2023.

Počet míst je omezen kapacitou kurzu.

 

Přijímací řízení bude vyhlášeno v lednu 2024 do těchto oborů vzdělávání:

79 – 41 – K/41  Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ, čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia a  druhých  ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 90.

 

79 – 43 – K/61  Dvojjazyčné gymnázium

Šestileté česko-francouzské studium pro žáky 7. tříd ZŠ a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia

Počet přijímaných žáků je 30.

 

79 – 41 – K/81  Gymnázium

Osmileté studium pro žáky 5. tříd ZŠ

Počet přijímaných žáků je 60.

 

Termíny přijímací zkoušky:  

čtyřleté studium       

     1. řádný termín         pátek       12. 4. 2024 

     2. řádný termín         pondělí    15. 4. 2024

šestileté studium       

     1. řádný termín         úterý       16. 4. 2024 

     2. řádný termín         středa     17. 4. 2024

 osmileté studium      

     1. řádný termín         úterý       16. 4. 2024 

     2. řádný termín         středa     17. 4. 2024

 

 

Užitečné odkazy pro zájemce o studium:

Cermat

Přijímací řízení ve školském zákoně

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona

Informace pro žáky se SVP

Požadavky k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury 

Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky